0

Household Leaders Training Talk 3 – Being Leaders of Households (Filipino Version)

 
PAGIGING PINUNO NG MGA SAMBAHAYAN (Being Leaders of Households)
 
 
A. PANIMULA
 
1. Kayo ay tinawag upang isagawa ang gawain ng Diyos sa CFC.
 
a) Ito ay napakahalagang

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 3 – Being Leaders of Households (Filipino Version)' here <<