5

Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION

PANGULUHAN AT PAGPAPASAKOP
(Headship and Submission)
 
 
A. PANIMULA
 
 
1. Kung hindi man lahat, ang karamihan sa mga grupo o pamayanan ng mga Kristiyano na namumuhay nang sama-sama

.. >> click to read the rest of 'Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION' here <<
0

Household Leaders Training Talk 3 – Being Leaders of Households (Filipino Version)

 
PAGIGING PINUNO NG MGA SAMBAHAYAN (Being Leaders of Households)
 
 
A. PANIMULA
 
1. Kayo ay tinawag upang isagawa ang gawain ng Diyos sa CFC.
 
a) Ito ay napakahalagang

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 3 – Being Leaders of Households (Filipino Version)' here <<