Attention: All Members of Cooperatives For Christ Cavite

Kayo po ay malugod na inaanyayahan na dumalo, na mag connect sa ating Online General Assembly na gaganapin sa July 31st, 2021, Saturday 3PM. Mag register po kayo dito para po mapadalhan namin kayo ng reminders at iba pang details, kasama na rin po ang pagboto / Elections na idaraos din sa ating Online GA.

This is a NOTICE for the upcoming 2021 General Assembly with Elections.

The EMAIL ADDRESS you submit here will be used in the Online Elections.

 

Please Register Below:

 Note that all fields are required.


Email Address


please double-check before you submit

NOTE: The link for the actual form to use in voting will be sent to the email you register here. For other concerns or questions not addressed here, please contact the Elections Committee via sending an email to jayson@couplesforchrist.me. Thank you for your participation and patronage.

PAALALA: Ang link para sa web-form na gagamitin mismo sa botohan ay ipapadala sa email address na ipinasa ninyo dito. Para sa ibang alalahanin o tanong na hindi natugunan dito, mangyaring makipag-ugnayan sa Elections Committee sa pamamagitan ng pag email sa jayson@couplesforchrist.me. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagtangkilik.