3

Household Leaders Training Talk 4 – Building a Relationship with Your Members Filipino Version

 
TALK No. 4 : PAGBUO NG RELASYON SA INYONG MGA KASAPI
 (Building a Relationship with Your Members)
 
 
A. Panimula
 
 1. Ang inyong gampanin bilang HOUSEHOLD LEADER

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 4 – Building a Relationship with Your Members Filipino Version' here <<
0

Household Leaders Training Talk 2 – The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)

 
ANG HOUSEHOLD - LAYUNIN, GALAW, AT PAMUMUNO
(The Household - Purpose, Dynamics, and Leadership)
 
 
A. THE HOUSEHOLD
 
1. PAGPAPAKAHULUGAN
 
 Ang isang HOUSEHOLD

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 2 – The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)' here <<
5

Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION

PANGULUHAN AT PAGPAPASAKOP
(Headship and Submission)
 
 
A. PANIMULA
 
 
1. Kung hindi man lahat, ang karamihan sa mga grupo o pamayanan ng mga Kristiyano na namumuhay nang sama-sama

.. >> click to read the rest of 'Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION' here <<