Pagtatasa Bilang CFC Leaders

Ito ay updated ngayong 2021.

Ang naririto ay isang ONLINE EVALUATION FORM na ginawa gamit ang Google Forms. Inaasahan na magagamit ito sa kabuuan kung mayroon kang Google Email o GMAIL account. Kung wala ka nito, maaring magpatulong sa iyong techie na kapamilya o makipag-ugnayan sa akin mismo (Bro Jayson).

Bago magsimula sa pagtatasa, manalangin para sa gabay ng Espiritu Santo. Sagutan ang mga tanong sa diwa ng katapatan at tila paghahanap sa Kalooban ng Diyos.

Kailangan na i-click ang NEXT button para sa susunod na page/ bahagi ng pagtatasa. Kung ayaw gumana, maaaring mayroong tanong na REQUIRED sagutan na wala pang sagot mula sa iyo.

Itong pagtatasa/ questionnaire na ito ay para sa mga mayroong tukoy na gampanin bilang pinunong lingkod (leaders with service assignments) na nasasakupan ng CFC Cavite Sector 2 Cluster A CHAPTER ONE. Huwag ibahagi ang LINK ng questionnaire na ito.

Salamat sa lahat-lahat! Godbless!