0

Mga Pagsamo sa Rosaryo sa Panahon ng Coronavirus

Unang Misteryo:

Ipanalangin natin ang proteksyon ng lahat ng nauunang tumutugon, mga doktor, mga nurse, mga nag-aalaga sa pinalubha ng coronavirus, mga frontliners. Para rin sa karunungan at gabay ng mga eksperto at mananaliksik na naghahanap ng bakuna at mabilisang pagtuklas sa sino ang maysakit. Aming Ina, Mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipagsamo mo kami.

(For the protection of the first responders, doctors, and nurses who care for those made critically ill by coronavirus. For wisdom and guidance on those scientists and researchers seeking vaccines and rapid testing platforms. Our Lady, Help of Christians, intercede for us!)
Continue Reading