0

FCL Talk 1 – Mga Anak ng Diyos (Sons and Daughters of God FILIPINO VERSION)

 

PANIMULA

 

  1. Nang tayo ay mabinyagan, tayo ay naging mga anak na lalaki (sons) at anak na babae (daughters) ng Diyos.

 

a)  Gayunman, marami ang sumablay at nagkukulang na madama ang halaga at resulta ng ganitong pagkaka-ugnay natin sa Diyos.

 

b)  Marami ang di-mapanatag, laging nag-aalala, nababahala sa estado ng buhay o reputasyon o sasabihin ng iba. Nagkakaloob man ang Diyos (God provides), ang ganitong mga pangyayari ay humaharang sa anuman ang gusto ng Diyos para sa kanila.

 

 

  1. Ang ating pagkakakilanlan (identity) ay napakahalaga sa ating pangkalahatang kalusugan (wellbeing). Kung walang naaayon na sariling pagkakakilanlan, tayo ay maliligaw at walang patutunguhan. Mawawalan tayo ng direksyon sa buhay, mawawalan ng kahulugan at kahit pa lakas ng loob para kumilos.

 

ATING PAGKAKAKILANLAN

 

  1. Ang ka-akuhan / pagkakakilanlan ay iba pa sa “pagpapalagay” (“sense” of identity) lang.

 

a) Ang pagkakakilanlan ay isang bagay na totoo, na tukoy at di-basta nagbabago.

 

b) Iyong “pagpapalagay” o pag-aakala ay nakabatay sa kung paano natin nakikita at tinatanggap kung sino ba tayo.

c) Dapat nga, makabubuti nga sana, kung ang pagpapalagay mo kung sino ka ay kapareho ng sino ka ba talaga.

Continue Reading

3

Household Leaders Training Talk 4 – Building a Relationship with Your Members Filipino Version

 
TALK No. 4 : PAGBUO NG RELASYON SA INYONG MGA KASAPI
 (Building a Relationship with Your Members)
 
 
A. Panimula
 
 1. Ang inyong gampanin bilang HOUSEHOLD LEADER

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 4 – Building a Relationship with Your Members Filipino Version' here <<
0

Household Leaders Training Talk 2 – The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)

 
ANG HOUSEHOLD - LAYUNIN, GALAW, AT PAMUMUNO
(The Household - Purpose, Dynamics, and Leadership)
 
 
A. THE HOUSEHOLD
 
1. PAGPAPAKAHULUGAN
 
 Ang isang HOUSEHOLD

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 2 – The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)' here <<