5

Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION

PANGULUHAN AT PAGPAPASAKOP
(Headship and Submission)
 
 
A. PANIMULA
 
 
1. Kung hindi man lahat, ang karamihan sa mga grupo o pamayanan ng mga Kristiyano na namumuhay nang sama-sama

.. >> click to read the rest of 'Foundations for Christian Living Talk 10 – Headship and Submission FILIPINO VERSION' here <<