3

Household Leaders Training Talk 4 – Building a Relationship with Your Members Filipino Version

 
TALK No. 4 : PAGBUO NG RELASYON SA INYONG MGA KASAPI
 (Building a Relationship with Your Members)
 
 
A. Panimula
 
 1. Ang inyong gampanin bilang HOUSEHOLD LEADER

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 4 – Building a Relationship with Your Members Filipino Version' here <<
0

Household Leaders Training Talk 2 – The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)

 
ANG HOUSEHOLD - LAYUNIN, GALAW, AT PAMUMUNO
(The Household - Purpose, Dynamics, and Leadership)
 
 
A. THE HOUSEHOLD
 
1. PAGPAPAKAHULUGAN
 
 Ang isang HOUSEHOLD

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 2 – The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)' here <<
0

Household Leaders Training Talk 3 – Being Leaders of Households (Filipino Version)

 
PAGIGING PINUNO NG MGA SAMBAHAYAN (Being Leaders of Households)
 
 
A. PANIMULA
 
1. Kayo ay tinawag upang isagawa ang gawain ng Diyos sa CFC.
 
a) Ito ay napakahalagang

.. >> click to read the rest of 'Household Leaders Training Talk 3 – Being Leaders of Households (Filipino Version)' here <<