0

Mga Pagsamo sa Rosaryo sa Panahon ng Coronavirus

Unang Misteryo:

Ipanalangin natin ang proteksyon ng lahat ng nauunang tumutugon, mga doktor, mga nurse, mga nag-aalaga sa pinalubha ng coronavirus, mga frontliners. Para rin sa karunungan at gabay ng mga eksperto at mananaliksik na naghahanap ng bakuna at mabilisang pagtuklas sa sino ang maysakit. Aming Ina, Mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipagsamo mo kami.

(For the protection of the first responders, doctors, and nurses who care for those made critically ill by coronavirus. For wisdom and guidance on those scientists and researchers seeking vaccines and rapid testing platforms. Our Lady, Help of Christians, intercede for us!)
Continue Reading

0

Mga Espirituwal at Korporal na Gawa Ng Habag

“Sapagkat ako’y inyong pinakain noong ako’y nagugutom; ako’y inyong pinainom noong ako’y nauuhaw. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako’y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan.”
~ Mateo 25: 35-36

Grasya: na makita ang mukha Mo, Cristo Jesus, sa mukha ng mga sinukuan na ng lipunan, para makakilos kami na paglingkuran sila dahil sa pagmamahal sa Iyo.

Continue Reading

0

Open Letter – ANCOP Global Walk 2019 for CFC Cavite

Christ’s Peace be with You!

Every year since 2011, we have been organizing the ANCOP Global Walk, seeing thousands of people from all walks of life walking to provide educational scholarship opportunities to the poorest of the poor. The event is global in reach, through simultaneous events happening in 14 ANCOP foreign partners; 12 Metro Manila sectors and 61 provinces in the Philippines. In Cavite, the ANCOP Global Walk is scheduled on September 29, 2019, 4:00 am at Central A, Covered Court, Burma Street, San Marino City, Salawag, Dasmariñas, Cavite.

The net proceeds from the annual AGW are dedicated to financing ANCOP’s educational advocacy under its mission of “Answering the Cry of the Poor”. Continue Reading