0

Mga Espirituwal at Korporal na Gawa Ng Habag

“Sapagkat ako’y inyong pinakain noong ako’y nagugutom; ako’y inyong pinainom noong ako’y nauuhaw. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako’y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan.”
~ Mateo 25: 35-36

Grasya: na makita ang mukha Mo, Cristo Jesus, sa mukha ng mga sinukuan na ng lipunan, para makakilos kami na paglingkuran sila dahil sa pagmamahal sa Iyo.

Continue Reading